Pocetna » Svet » Evropa » Turska
 
Evropa | dodato 09.02.2009.
Detalji
Glavni grad / Ankara
Službeni jezik / turski
Valuta / Nova Turska Lira
Vremenska zona /UTC +2
Internet domen /.tr
Pozivni broj / +90
 
 
Turska se nalazi na obalama Crnog , Mramornog, Egejskog i Sredozemnog mora , što je čini zanimljivim turističkim odredištem.
Prvi predsednik Republike Turske i njen osnivač bio je Mustafa Kemal Ataturk.
Republika Turska je država u jugozapadnoj Aziji i sa nekih 3% u jugoistočnoj Evropi (jugoistočni deo Balkanskog poluostrva). Do 1922. godine današnja Turska je bila sedište Turskog carstva (Osmanskog carstva). Glavni grad Turske je Ankara.
Turska se nalazi na obalama Crnog , Mramornog, Egejskog i Sredozemnog mora , što je čini zanimljivim turističkim odredištem.
Turska se graniči na zapadu sa Grčkom i Bugarskom, na istoku sa Gruzijom, Jermenijom, Azerbejdžanom i Iranom, na jugu sa Irakom i Sirijom. Prvi predsednik Republike Turske i njen osnivač bio je Mustafa Kemal Ataturk.
Zvanični jezik u Turskoj je turski, kojim govori više od 90% stanovništva, dok su u upotrebi još i :
16-17% kurdski jezik, 2% arapski jezik, 1-2% zazački, kao i, različiti jezici manjina
Turci su na današnji prostor stigli iz centralne Azije i smestili se u središtu Male Azije: Anadolskoj visoravni. Bili su tamo vekovima pre nego što su osvojili druge delove Anatolije, zaposeli Istanbul i napredovali prema Evropi, Africi i Aziji stvarajući carstvo. Mala Azija je most između Azije i Evrope kojim su se kretali mnogi migranti. U periodu od preko dve hiljade godina ovde su živeli predstavnici mnogih civilizacija – Hetiti, grčki Frigijci, Lidijanci, Isaurianci, Kapodokijanci i Vizantinci itd.
Turska je svetovna parlamentarna republika osnovana na načelu deobe vlasti na zakonodavnu, izvršnu i pravosudnu. Ustav je vrhovni zakon države. Izvršna vlast je u rukama predsednika i Veća ministara, kojim predsedava premijer. Premijera imenuje predsednik odabirom između članova Velike turske narodne skupštine, i kandiduje ministre, čije imenovanje mora odobriti Velika turska narodna skupština.
Turci (pre Osmanlije ili Osmani) su evroazijski narod, tačnije njegova posebna grupa, sa oko 60 miliona pripadnika, koji žive raspoređeni na dva kontinenta. Najveći deo ih živi u Maloj Aziji (Turska sa oko 49 miliona), na Balkanu, i to u: Bugarskoj (815.000), Grčkoj (130.000), Makedoniji (81.000), Rumuniji (150.000), i nepoznat broj u zemljama naslednicama bivše Jugoslavije, kao i na Kipru (135.000). Veći deo Turaka živi u Iraku (200.000 do 300.000), Siriji (100.000) kao i u delu zemalja Azije, gde se zovu Turkmeni. Više od tri miliona Turaka žive u Zapadnoj Evropi, od čega samo 1,2 miliona u Nemačkoj.
Turska je administrativno podeljena na 81 vilajet. Vilajeti u većini slučajeva nose ime po svom sedištu. 
 
 
NAGRADNA IGRA
Poklanjamo Vam dva osnovna kursa računara u trajanju od 5 dana u Obrazovnom centru "Montana"!...
SRODNE TEME
Portugal
Republika Portugal ili Portugalija je republika na zapadu i jugozapadu Iberijskog poluostrva u jugozapadnoj Evropi....
Grčka
Grčka, zvanično Helenska Republika, je država u jugoistočnoj Evropi, koja se nalazi na južnom delu Balkanskog poluostrva...
Austrija
Republika Austrija je država u centralnoj Evropi. Graniči se sa Nemačkom i Češkom na severu, Slovačkom i Mađarskom na ...