Pocetna » Svet » Gradovi Sveta » Aleksandrija
 
Gradovi Sveta | dodato 17.03.2009.
 
 
Grad je danas jedna od važnijih luka na Sredozemnom moru.
Poznata je po alegorijskoj ili kontemplativnoj metodi tumačenja Biblije.
Aleksandrija je drugi po veličini grad u Egiptu, kojeg je 331. pne. osnovao Aleksandar Veliki. Aleksandrija je u to doba imala najveću i najbogatiju biblioteku na celome svetu. Grad je danas jedna od važnijih luka na Sredozemnom moru.

Poznata je po alegorijskoj ili kontemplativnoj metodi tumačenja Biblije. Imala je čuvene predstavnike kao što su Filon, Sv. Kliment Aleksandrijski i Origen. Pod uticajem platonovske filosofije, koja vladaše jelinskom sredinom u Aleksandriji u II i III veku, ova škola je uvela alegoriju u biblijsku egzegezu. Njihova tumačenja zasnovana su na uvidu da je sadržaj Svetoga Pisma pun tajni, da ima ne samo očigledan, istorijski, bukvalan smisao, nego i duhovan, mističan, skriveni, prepoznativ samo onima koji poseduju blagodat poznanja i kontemplacije. Origen (185-252) je upotrebljavao alegoriju u ekstremnom obliku, a metodološka preterivanja aleksandrijske škole mogu se naći i u docnijoj egzegetskoj literaturi (Didim Slepi, Sv. Grigorije Niski, Sv. Maksim Ispovednik). Egzegetska aleksandrijska metoda protivpoložena je onoj iz škole u Antiohiji, koja je više volela istorijsko tumačenje ili sistematski smisao biblijskog teksta.

Sa stanovišta Hristologije, aleksandrijska škola predstavlja jednostranu težnju i naginje ka rešenjima koja bi se mogla tumačiti u monofizitskom smislu. Formula Sv. Kirila: "Jedna priroda ovapoloćenog Logosa", koja ostavlja mogućnost da je ipostasnim sjedinjenjem Logos mogao izgubiti punoću svoga čoveštva koje je primio u Svoju ipostas, ispravljena je na Četvrtom Vaseljenskom Saboru, u Halkidonu (451). U sukobu sa antiohijcima, bogoslovi aleksandrijske škole učili su da ovaploćenje Logosa predstavlja načelo oboženja ljudske prirode, pojam koji je uveo Sveti Atanasije, a preuzeli ga Kapadokijski Oci (Vasilije Kesarijski, Grigorije Niski, Grigorije Bogoslov i Amfilohije Ikonijski). 
 
 
NAGRADNA IGRA
Poklanjamo Vam dva osnovna kursa računara u trajanju od 5 dana u Obrazovnom centru "Montana"!...
SRODNE TEME
San Salvador
San Salvador je glavni grad Salvadora. S površinom od oko 601 km² i 2,2 miliona stanovnika, San Salvador je drugi po velič...
Johanesburg
Johanesburg je najnaseljeniji grad u Južnoafričkoj Republici i drugi po naseljenosti u Podsaharskoj Africi, odmah iza Lagos...
Managva
Managva je glavni grad srednjoameričke države Nikaragva. Po podacima iz 2006, u gradu živi 990.417 stanovnika (1.671.759 u...