Pocetna » Srbija » Lovišta » Šumsko gazdinstvo Banat
 
Lovišta | dodato 17.01.2009.
Detalji
Šumsko gazdinstvo "Banat"
Maksima Gorkog 24, 26 000 Pančevo
013/ 342 899, 345 002, 353 585, 767 087
faks: 013/ 353 585
E-mail: sgpa@panet.co.yu
www.sgpa.co.yu
 
 
Jedino se ovde, u odnosu na prostor Srbije mogu naći banatski božur, stepski božur, pančićev pelen, šerpet i kockavica Degenova. Svoje stanište ovde je našlo i preko 20 vrsta orhideja.
Iz grupe grabljivica, koje su najugroženije ptice, zastupljene su vrste kao što su: banatski soko, orao krstaš i orao kliktaš.
Deliblatska peščara

Deliblatska peščara se nalazi u Južnom Banatu, između Dunava i zapadnih padina Karpata, dok se na severozapadu prostire do naselja Vladimirovac i saobraćajnice Beograd-Vršac. Duga je 35 a široka od 9-12 km. Reljef karakterišu peščane dine, koje su rezultat jugoistočnog vetra košave, a okružene su plodnim lesnim poljoprivrednim površinama. Deliblatska peščara obuhata površinu od 300 km?, a maksimalna nadmorska visina u peščari iznosi oko 190m.

Specifičan geografski položaj Deliblatske peščare predstavlja važan činilac uticaja na klimatske osobenosti ovog područja, a klima ima veliki uticaja na rast i kondiciju divljači, Deliblatska peščara ima stepsku, umereno-kontinentalnu klimu, ali se zapažaju i mikroklimatske promene uslovljene uticajima kontinentalno-stepske, crnomorsko-mediteranske i karpatske klime Prisutna su znatna kolebanja pojedinih parametara klime, kako dnevna tako i sezonska, što je posledica peščarske podloge.

Lovište "Deliblatska peščara" se prostire na površini od 33.610 hektara, 40 km severoistočno od Beograda, u panonskoj ravnici okruženoj sa tri reke: Dunav, Tamiš i Karaš. Najveći deo pripada biomu južno-evropskih listopadnih šuma, koje sa elementima stepe čine šumsko-stepske predele. Delovanjem čoveka danas su najzastupljenije šume bagrema, mestimično pomešane sa topolom (54 % površine je pod šumom), a smanjuju se površine sa stepskom vegetacijom. Bagremove šume su rezultat ljudskih aktivnosti na pošumljavanju peščare i vezivanju živog peska.

Bogatstvo flore ovog područja se ogleda u postojanju oko 900 vrsta viših biljaka, od kojih su mnoge relikti, rariteti i vrste koje postoje samo u Panonskoj niziji. Jedino se ovde, u odnosu na prostor Srbije mogu naći banatski božur, stepski božur, pančićev pelen, šerpet i kockavica Degenova. Svoje stanište ovde je našlo i preko 20 vrsta orhideja.

Zbog prisustva velikog broja vrsta ptica, od kojih su mnoge retke i ugrožene, ovo područje je uvrđeno u najznačajnija staništa ptica u Evropi, tzv. IBA područje. Iz grupe grabljivica, koje su najugroženije ptice, zastupljene su vrste kao što su: banatski soko, orao krstaš i orao kliktaš.

Lovište se svojim južnim obodom u dužini od 7 km naslanja na Dunav, tako da jugoistočni delovi peščare imaju dovoljno podzemne vode koja na mnogim mestima izbija na površinu ("Dragićev Hat"). Ostali delovi su siromašni vodom, tako da su životinje prinuđene da vodu koriste iz kanala, iz barica posle obilnih kiša i u pojilištima koje je izgradio čovek.

Lovište "Deliblatska peščara" je poznato po jelenskoj divljači, srnama, vukovima i divljim svinjama. Jugoistočni ograđeni deo lovišta na obali Dunava - "Dragićev Hat", zauzima površinu od 1.900 hektara i predstavlja lovno-uzgojni centar specijalizovan za proizvodnju i lov jelena i divlje svinje.

Lov na divlju patku i divlju gusku organizuje se u delu lovišta "Labudovo okno", koje obuhvata površinu od 2.500 hektara močvarnih terena obale, ade i reku Dunav. U periodu jesen-zima preko 30.000 komada divljih pataka i divljih gusaka nastanjuje ovo područje. Smeštaj za lovce obezbeđen je u komfornim lovačkim kućama u samom lovištu, uz odličnu domaću kuhinju i specijalitete od divljači i ribe, kao i u hotelu "Tamiš" u Pančevu.

Prirodne karakteristike i jedinstvenost ovog kraja čine Deliblatsku peščaru pogodnom, pored lova, za rekreaciju, ribolov, nautički turizam, a pre svega ekološki turuzam. U cilju zaštite ovog područja, Deliblatska peščara je proglašena za Specijalni rezervat prirode.

Vršačke planine

Lovište "Vršačke planine" se prostire na masivu Vršačkih planina obraslih listopadnom šumom. Udaljeno je 5 km od Vršca, odnosno 80 km od Beograda. Pripada brdsko-planinskom tipu lovišta. Zauzima površinu od 6.032 hektara.

U lovištu se love srna, divlja svinja i fazan. Smeštaj lovaca je omogućen u objektima u Vršcu (hotel "Srbija", pansion JAT").

Donje Podunavlje

Lovište "Donje Podunavlje" obuhvata močvarne terene obale, ade Iireku Dunav, 20 km od Beograda. Obuhvata površinu od 6.057 hektara.

Lovište je bogato divljim patkama i divljim guskama čiji broj prelazi 10.000 komada u periodu jesen-zima. Takođe se love i divlja svinja, srna i fazan. Smeštaj lovaca omogućen je u hotelu "Tamiš" u Pančevu.Pogledaj i:

banat

 
 
 
NAGRADNA IGRA
Poklanjamo Vam dva osnovna kursa računara u trajanju od 5 dana u Obrazovnom centru "Montana"!...
SRODNE TEME
Šumsko gazdinstvo Sombor
Lovište "Apatinski rit" obuhvata kompleks ravničarskih šuma na levoj obali Dunava, južno od Apatina. Nalazi se 180 kilome...
Šumsko gazdinstvo Timok
Za posetioce lovišta interesantan je deo Stare Planine - "Babin zub", koji se nalazi pod zaštitom države, a u perspektivi ...
Šumsko gazdinstvo Boranja
Područje lovišta se odlikuje prirodnim varijetetima sa veoma izraženom i složenom konfiguracijom, tako da bogatstvo nezag...