Pocetna » Srbija » Lovišta » Šumsko gazdinstvo Sombor
 
Lovišta | dodato 17.01.2009.
Detalji
Šumsko gazdinstvo Sombor
Apatinski put 11, 25000 Sombor
025/ 463 119, 22 961, 23 380, 23 786
faks: 025/ 26 560
www.sgsombor.co.yu
 
 
Ovo područje predstavlja stanište za relikte autohtone ritske vegetacije i idealan teren za razvoj, kako krupne divljači, tako i velikog broja vrsta pernate divljači.
Zbog svoje visoke trofejne vrednosti jeleni iz ovog lovišta se ubrajaju medju najcenjenije u svetu.
Apatinski rit

Lovište "Apatinski rit" obuhvata kompleks ravničarskih šuma na levoj obali Dunava, južno od Apatina. Nalazi se 180 kilometara severozapadno od Beograda. Veći deo šuma je tokom letnjih meseci pod vodom, usled izlivanja Dunava, što ima presudan uticaj na rasprostiranje životinjskih i biljnih vrsta. Od biljnih vrsta preovlađuju evroamerička topola, lužnjak i bagrem.

Lovište obuhvata površinu od 6.579 hektara. Ovo područje predstavlja stanište za relikte autohtone ritske vegetacije i idealan teren za razvoj, kako krupne divljači, tako i velikog broja vrsta pernate divljači. Glavne vrste divljači su evropski jelen, divlja svinja i srna, dok su od pernate divljači najzastuljenije razne vrste divljih patki. Zbog svoje visoke trofejne vrednosti jeleni iz ovog lovišta se ubrajaju medju najcenjenije u svetu. Smeštaj lovaca obezbeđen je u lovačkoj kući "Mesarske livade".

Tereni su isprepleteni mrežom rukavaca, mrtvaja, bara i jaruga nastalih radom Dunava, čime predstavljaju stanište i prirodno mrestilište za preko 50 vrsta slatkovodnih riba. Ovo područje je jedno od najbogatijih rečnom ribom u našoj zemlji, pa je pored sportskog razvijen i privredni ribolov.

Kozara

Lovište "Kozara", jedno od retkih preostalih ritskih staništa jelena, brojnošću divljači i vrednošću trofeja, kao i kvalitetom usluga koje nudi već decenijama, zauzima mesto u samom vrhu na karti lovišta Evrope. Prostire se na 11.764 hektara, obuhvatajući širok pojas uz levu obalu Dunava, na tromedji Srbije, Mađarske i Hrvatske. Nalazi se nedaleko od Sombora i Bačkog Monoštora, 180 km severozapadno od Beograda. Zahvaljujući svom geografskom položaju ovi predivni ravničarski tereni, pokriveni mešovitim lišćarskim šumama, zadržali su dosta od svoga izvornog oblika.

Lovište "Kozara" naseljava veliki broj divljači. Po svojoj lepoti, fizičkoj kondiciji i vrednosti trofeja izdvaja se biser naših i evropskih šuma - jelen. Dvadesetsedam godina rogovi iz ovog lovišta, vrednosti 248,55 CIC poena, nosili su epitet svetskog prvaka. Osim jelena, glavne vrste krupne divljači su divlja svinja i srna. Smeštaj lovaca je obezbeđen u komfornoj lovačkoj kući "Štrbac".

Područje lovišta "Kozara" je atraktivno i za ribolovce zbog bogate mreže rukavaca i mrtvaja nastalih radom reke Dunav, Ovde se mreste neke od najkvalitetnijih slatkovodnihvrsta riba, kao što su šaran, som i smudj.

Kamarište

Lovište "Kamarište" se nalazi u blizini Odžaka, 150 km od Beograda. Svojim većim delom obuhvata šumski kompleks okružen poljoprivrednim zemljištem, a manji deo se nalazi u plavnom pojasu Dunava. Usled povoljnog vodnog režima najzastupljenije su plantaže evroameričkih topola i, u manjem obimu, lužnjak, bagrem, poljski jasen i cer.

Na oko 1.650 hektara koje zauzima lovište "Kamarište" love se divlja svinja i srneća divljač. Smeštaj lovaca obezbeđen je u lovačkoj kući "Vila Kamarište" koja se nalazi u samom lovištu.

Subotičke šume

"Subotičke šume" na Subotičko-Horgoškoj peščari imaju presudan značaj pri sprečavanju eolske erozije. Regionalni park "Subotičke šume" ustanovljen je 1982. godine. Proteže se duž srpsko-madjarske granice, na samom severu naše zemlje i predstavlja južni krak peščanih prostranstava izmedju Dunava i Tise. Površine su većim delom pod šumama antropogenog porekla, koje se mozaički smenjuju sa stepskim ekosistemima. Ove šume su od izuzetnog značaja, jer vezuju pesak, a najbolje rezultate u sprečavanju erozije pokazali su bagrem, crni bor i koprivić. Peščara je stanište za preko 500 biljnih vrsta, a posebno treba spomenuti šafranjiku, kojoj je peščara jedino stanište u našoj zemlji.

Na terenima peščare u okviru ogradjenog dela lovišta "Subotičke šume" love se jelen lopatar, muflon, srna, zec i fazan. Površina lovišta je 4.771 hektar. Od Subotice je udaljeno 8 km, a od Beograda 200 km. Smeštaj je obezbeđen u lovačkoj kući "Hrastovača".Pogledaj i:

sombor

 
 
 
NAGRADNA IGRA
Poklanjamo Vam dva osnovna kursa računara u trajanju od 5 dana u Obrazovnom centru "Montana"!...
SRODNE TEME
Šumsko gazdinstvo Leskovac
Lovište se nalazi iznad mesta Vučje, koji je sa Leskovcem (udaljen 20 km) povezan savremenim kolovozom. Lovište "Kukavica"...
Šumsko gazdinstvo Banat
Zbog prisustva velikog broja vrsta ptica, od kojih su mnoge retke i ugrožene, ovo područje je uvrđeno u najznačajnija sta...
Šumsko gazdinstvo Beograd
Obedska bara predstavlja specijalni rezervat prirode specifične lepote sa brojnim endemičnim i reliktnim biljnim i životin...