Pocetna » Srbija » Atrakcije » Deliblatska peščara
 
Atrakcije | dodato 17.01.2009.
Detalji
JP "Vojvodinašume"
Šumsko gazdinstvo "Banat"
Maksima Gorkog 24, 26000 Pančevo
013/ 342 899, 345 065
Faks: 013/ 353 515
sgpa@pannet.co.yu
 
 
Ovaj spomenik istorije prirode Panonske nizije jedno je od retkih pribežišta za mnoge specifične vrste flore i faune, koje u evropskim i svetskim razmerama predstavljaju prirodne retkosti.
Prirodne karakteristike i jedinstvenost ovog kraja čine ga pogodnim za rekreaciju, lov i ribolov, nautički turizam, a pre svega ekološki turuzam.
Deliblatska peščara, jedinstvena u Evropi, nalazi se u jugoistočnom delu Vojvodine, u južnom Banatu. Ova prostrana oblast površine od oko 300km2, čije su glavne peščane mase elipsoidnog oblika okružene plodnim lesnim poljoprivrdnim površinama, proteže se između Dunava i padina Karpata.
Ovaj spomenik istorije prirode Panonske nizije jedno je od retkih pribežišta za mnoge specifične vrste flore i faune, koje u evropskim i svetskim razmerama predstavljaju prirodne retkosti. Peščara predstavlja geomorfološki i ekološko biogeografski fenomen ne samo Panonske nizije, već i čitave Evrope, kao i značajan genetski resurs naše Planete.
Deliblatska peščara je ostrvo stepe i šumo-stepe, koje odlikuje izvorni mozaik travnih, žbunastih i šumskih staništa.
Bogatstvo flore ovog područja se ogleda u postojanju oko 900 vrsta viših biljaka, od kojih su mnoge relikti i rariteti, kao i vrste koje su u svom rasprostranjenju ograničene na Panonsku niziju. Jedino se ovde, u odnosu na čitav prostor Srbije nalaze: banatski božur, stepski božur, pančićev pelen, šerpet i kockavica Degenova. Svoje stanište ovde je "našlo" i 20 vrsta orhideja.
Zbog prisustva velikog broja vrsta ptica, od kojih su mnoge retke i ugrožene, ovo područje je uvršćeno u najznačajnija staništa ptica u Evropi -IBA područje. Iz grupe grabljivica, koje su najugroženije ptice, zastupljene su vrste kao što su: banatski soko, orao krstaš i orao kliktaš. Njihovo pojavljivanje uslovljeno je pašnjačkim površinama i prisustvom tekunice, koja predstavlja osnov njihove ishrane. Od stanovnika životinjskog carstva peščare, ovom prilikom izdvajamo prisustvo: vuka, jelena, srne i divlje svinje.
Prirodne karakteristike i jedinstvenost ovog kraja čine ga pogodnim za rekreaciju, lov i ribolov, nautički turizam, a pre svega ekološki turuzam. U cilju zaštite ovog područja, Deliblatska peščara je proglašena za Specijalni rezervat prirode. 
 
 
NAGRADNA IGRA
Poklanjamo Vam dva osnovna kursa računara u trajanju od 5 dana u Obrazovnom centru "Montana"!...
SRODNE TEME
Sićevačka klisura
Najmarkantniji element reljefa sićevačkog područja predstavlja dolina reke Nišave, koja se zbog karakterističnog morfolo...
Palić
Korito Palićkog jezera koje sakuplja vode sa pešcare, nastalo je dejstvom vetrova na samom dodiru Subotičke peščare i Ba...
Šargan - Mokra Gora
Takođe, veliku atrakciju predstavlja etno naselje „Drvengrad“ na uzvišenju Mećavnik, koje je sagrađeno prema ideji na...