Pocetna » Srbija » Atrakcije » Sićevačka klisura
 
Atrakcije | dodato 17.01.2009.
Detalji
Šumsko gazdinstvo "Niš"
Prvomajska 4b, 18000 Niš
018/520-043, 246-074
Faks: 018/46-074
sgnis@ptt.yu
 
 
Od površinskih oblika zastupljeni su kamenice, škrape i vrtače, a od podzemnih posebnu atrakciju predstavljaju brojne pećine, potkapine, jame, ostenjaci i dr.
Tesne, gotovo vertikalne, stepenasto odsečene kamene litice mesto je gde se gnezde poslednji parovi surog orla u Srbiji.
Nalazi se u istočnoj Srbiji, na teritoriji grada Niša i opštine Bela Palanka. Najmarkantniji element reljefa sićevačkog područja predstavlja dolina reke Nišave, koja se zbog karakterističnog morfološkog sklopa i sela Sićeva u svom središtu naziva Sićevačka klisura. Ona se pruža od sela Dolac na izlasku iz Belopalanačke kotline do sela Prosek na ulasku u Nišku kotlinu, na dužini od oko 17 km.
Nastala je usecanjem reke Nišave u krečnjacki reljef. Ovu veliku kompozitnu klisuru čine 3 morfološke celine. Gradištanski kanjon, dužine 7 km, usečen između uzvišenja Oblik i venca Svrljiških planina je najatraktivniji deo klisure. Tesne, gotovo vertikalne, stepenasto odsečene kamene litice mesto je gde se gnezde poslednji parovi surog orla u Srbiji. Širina kanjona pri dnu uglavnom se svodi na rečno korito Nišave, a visina stenovitog kanjonskog zida dostiže i 400 m. Na izlazu iz kanjona je uzvišenje Oblik, gde se, sa Jelašničkom klisurom, nalazi zajedničko stanište dva tercijarna relikta i balkanska endemita, srpske ramonde i Natalijine ramonde.
Nizvodno od Gradiškog kanjona, između manastira Sv. Petke i ušća Ostrovićkog potoka, na dužini od 2km, Nišava protiče kroz kotlinasto proširenje širokog dna i razmaknutih, blago nagnutih strana. Deo doline nizvodno od manastira naziva se Prosečka klisura. Pruža se dužinom od 8km i morfološki je veoma raznolika.
Centralnim delom zaleđa sa leve strane klisure pruža se Ostrovička udolina u kojoj su usečeni dolina i veći deo sliva Ostrovičkog potoka. Krečnjački tereni područja odlikuju se pojavom kraških oblika reljefa. Od površinskih oblika zastupljeni su kamenice, škrape i vrtače, a od podzemnih posebnu atrakciju predstavljaju brojne pećine, potkapine, jame, ostenjaci i dr. Jedna od opštih karakteristika područja Sićevačke klisure je stepenasta morfoplastika izražena kroz vertikalno smenjivanje zaravnjenih površina i manje ili više strmo odsečenih padina.
U Sićevačkoj klisuri se nalaze srednjevekovni manastiri, kao i ostaci cuvenog rimskog puta Via militaris. 
 
 
NAGRADNA IGRA
Poklanjamo Vam dva osnovna kursa računara u trajanju od 5 dana u Obrazovnom centru "Montana"!...
SRODNE TEME
Šargan - Mokra Gora
Takođe, veliku atrakciju predstavlja etno naselje „Drvengrad“ na uzvišenju Mećavnik, koje je sagrađeno prema ideji na...
Nacionalni park Đerdap
Osnovni prirodni fenomen ovog područja je grandiozna Đerdapska klisura najduža i najveća klisura probojnica u Evropi. Pos...
Palić
Korito Palićkog jezera koje sakuplja vode sa pešcare, nastalo je dejstvom vetrova na samom dodiru Subotičke peščare i Ba...